DLICT

📣ขอเชิญรับชม 📣
รายการ “กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพบเพื่อนครู ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 20 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 – 11.00 น.)
กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบงานระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ครูที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ของโรงเรียนขนาดเล็ก และผู้ที่มีความสนใจ
สาระสำคัญในรายการ 🔽
▶️ แนวทางการบริหารระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) รอบที่ 3 ปีการศึกษา 2566
▶️ การลงทะเบียน “เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบข้อมูลโรงเรียน” และ “ผู้อำนวยการโรงเรียน” ที่ยังไม่ลงทะเบียนในระบบ เพื่อรับรองและยืนยันข้อมูล
▶️ การตรวจทานความถูกต้องของข้อมูล และการนำไปใช้ประโยชน์
▶️ แนวทางการบริหารจัดการห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก
▶️ ตอบคำถาม รับเกียรติบัตรเข้าร่วมรับชมรายการ (เฉพาะช่วงที่ออกอากาศเท่านั้น)
💬 ทั้งนี้หัวข้ออาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และตามเวลาที่กำหนด
ช่องทางการรับชม
ระะบบ ZOOM Meeting
https://us02web.zoom.us/j/83439999080#success
เวลา 08.30-08.50 น. (Link จะแจ้งในเช้าวันที่ 20 มีนาคม 2567)
https://www.facebook.com/sisaket3 และ
https://www.youtube.com/@SSKChannel-jm5cx
หมายเหตุ ขอให้ทุกโรงเรียนจัดคนเข้ารับชมการถ่ายทอดสดให้ครบทุกโรงเรียน
#สถานีทีวีดิจิทัล SSK3 Channel
สอดคล้องนโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) ลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อ 3 การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ข้อ 6 การสื่อสาร และประชาสัมพันธ์องค์กร และลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง ข้อ 1 การเรียนรู้ทุกที่ทุกเวลา (Anywhere Anytime) ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *